Jednostka wspierająca system Państwowego Ratownictwa Medycznego


Od pierwszego dnia rozpoczęcia działalności fundacji widzieliśmy ogromną potrzebę zaangażowania się w pomoc w walce z nadchodzącymi kolejnymi falami zachorowań na COVID-19.
Jedną z możliwości formalnych było zarejestrowanie naszej działalności jako "jednostki wspierającej system państwowego ratownictwa medycznego".

Odkąd uzyskaliśmy wpis do rejestru prowadzonego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, jesteśmy w stanie ciągłej gotowości aby nieść pomoc osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Do końca 2021 roku zrealizowaliśmy blisko 180 wezwań przekazanych na przez Centrum powiadamiania Ratunkowego przy MUW. Jesteśmy dumni, że nasi wolontariusze pracują na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy i okolic. Czujemy jak bardzo ważna jest nasza praca w czasie kiedy system ochrony zdrowia jest tak obciążony, że czas oczekiwania na zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego wydłuża się do kilku godzin.